Warsztaty i szkolenia w projekcie PANACEA

logo.graphics.jpg

Już niebawem 3B będzie organizować warsztaty dotyczące wykorzystania biomasy roślin nieżywnościowych na potrzeby europejskiej i polskiej biogospodarki. Celem warsztatów jest wymiana informacji i potrzeb firm wykorzystujących biomasę, naukowców, decydentów oraz producentów biomasy. Zebrane informacje zostaną przekazane Europejskiemu Partnerstwu Innowacyjnemu w Zakresie Produktywności Rolnej I Zrównoważonego Rozwoju (EIP-AGRI) uruchomionemu przez Komisję Europejską w celu promowania innowacji w sektorach rolnictwa i leśnictwa oraz zbliżenia badań z praktyką.  Termin warsztatów już wkrótce na naszej stronie i stronie projektu PANACEA (http://www.panacea-h2020.eu).