PANACEA dla rolników

logo.graphics.jpg

W dniu 8 listopada, w Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu, firma 3B przeprowadziła warsztaty dla rolników pt. „Możliwości produkcji oraz wykorzystania wybranych gatunków roślin na cele przemysłowe”. Warsztat, organizowany w ramach projektu PANACEA, był jednym z narzędzi promujących uprawę roślin nieżywnościowych (RNŻ) w Polsce. W warsztatach udział wzięło około 70 osób z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Większość uczestników warsztatów była zainteresowana produkcją roślinną na cele przemysłowe i energetyczne. Najczęściej wymieniane kierunki wykorzystania biomasy na cele niespożywcze to: farmaceutyki, produkcja biopaliw i bioenergii. Rolnicy największy potencjał wykorzystania upatrują w uprawie zbóż, rzepaku, łubinu, wierzby, konopi czy lawendy. Większość uczestników opowiedziała się za opracowaniem specjalnych materiałów szkoleniowych nt. upraw roślin na cele nieżywnościowe.

_MG_1239.jpg

Najważniejsze spostrzeżenia, zebrane podczas spotkania, dotyczące produkcji roślin nieżywnościowych to: potrzeba opracowania poradników dla gatunków uprawianych na słabych glebach i odpornych na suszę; zwiększenie rynku zbytu dla RNŻ; przetwarzanie odpadów do wytwarzania energii; ekologiczna produkcja roślinna; potrzeba dotarcia do mniejszych rolników, w celu zawierania związków gospodarzy produkujących RNŻ; brak organizacji od produktu do konsumenta i koordynacji w RNŻ; chaos organizacyjny i brak przełożenia teorii na praktykę oraz potrzeba stabilnego prawa i przepisów odpowiednich dla producentów biomasy, a nie tylko dla dużych firm.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu. Ponadto dziękujemy pracownikom Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu za pomoc w organizacji naszego warsztatu.

Projekt PANACEA jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Horizon 2020, nr grantu N. 773501.