Warsztaty nt. bioproduktów z wykorzystaniem roślin nieżywnościowych

Logo Panacea.vertical.jpg

Pierwszy warsztat na temat wykorzystania roślin nieżywnościowych (RNŻ) do wytwarzania bioproduktów i biopaliw, w warunkach polskich, odbyły się 14 listopada 2018 roku, w Mazowieckim Parku Naukowo Technologicznym w Płońsku. W warsztacie udział wzięło około 30 uczestników z różnych sektorów m.in. naukowego, instytucji samorządowych, doradczych, przemysłu i biznesu oraz organizacji pozarządowych.

W pierwszej części warsztatów przedstawiono informacje o projekcie PANACEA, partnerstwa EIP-Agri oraz różnych sieciach tematycznych realizowanych w sektorze rolniczym. Następnie przedstawiono uczestnikom czym jest bioprodukcja z wykorzystaniem (RNŻ) i jakie są perspektywy biogospodarki w ramach nowej strategii Unii Europejskiej. Kolejnym punktem programu było przedstawienie przykładowych produktów z RNŻ na cele przemysłowe, chemiczne czy kosmetyczne. Bardzo interesującym punktem dla słuchaczy były przykłady gatunków roślin nieżywnościowych.

Po przerwie uczestnicy warsztatów oraz prowadzący dyskutowali o możliwościach wytwarzania bioproduktów w Polsce oraz problemach z tym związanych.

Innowacyjne pomysły na uprawy nieżywnościowe (RNŻ):

_MG_1322.JPG
  1. Uczestnicy dyskutowali nt. możliwości wykorzystanie kukurydzy na różne cele, np. biogaz, etanol, słoma (np. na ściółkę).

  2. Inne proponowane rośliny odpowiednie dla polskich warunków to gatunki lignocelulozowe (np. topola i wierzba) do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

  3. Część uczestników spotkania była zainteresowana produkcją rzepaku na biopaliwa.

  4. W dyskusji stwierdzono, że nie ma jednego słusznego rozwiązania, a rozwój RNŻ zależy od rynku i wiedzy na temat roślin i technologii produkcji.

  5. Obecnie niektórzy rolnicy w Polsce rezygnują z produkcji zwierzęcej, która jest pracochłonna. Stwierdzono, że istnieje możliwość wykorzystania niektórych gruntów, wykorzystywanych do produkcji pasz, do produkcji RNŻ.

 Problemy i wyzwania w innowacyjnej produkcji z wykorzystaniem RNŻ:

  1. Jak zachęcić rolników do produkcji RNŻ? Jakie instrumenty powinny być używane?

  2. Należy prowadzić szkolenia z zakresu wykorzystania niskiej jakości gleb i gruntów marginalnych w Polsce. Te tereny są częściowo niewykorzystywane z uwagi na m.in. brak wiedzy o RNŻ.

  3. Brak współpracy w sektorze rolnym: rolnik-rolnik, rolnik-przemysł.

  4. Słaba pozycja negocjacyjna rolników z dużym przemysłem.

  5. Niejasne prawo i przepisy w sektorze rolnym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu. Ponadto dziękujemy pracownikom Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego w Płońsku za pomoc w organizacji naszego warsztatu.

Projekt PANACEA jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Horizon 2020, nr grantu N. 773501.