Warsztat dla przedsiębiorców, rolników i naukowców w Płońsku w ramach projektu PANACEA

logo.graphics.jpg

Już 14 listopada organizujemy warsztat związany z łańcuchami wartości roślin nieżywnościowych pt. „Możliwość produkcji i wykorzystania roślin nieżywnościowych oraz pozostałości roślinnych na cele przemysłowe”.

Warsztat ma na celu wymianę informacji i pomysłów pomiędzy producentami biomasy, bioprzemysłem i naukowcami w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorców w odpowiedzi na europejską strategię na rzecz biogospodarki.

Warsztat będzie zorganizowany we współpracy z Mazowieckim Parkiem Naukowo Technologicznym w Płońsku w ramach seminarium pt. “Działalność innowacyjna w sektorze rolno-spożywczym”. Początek seminarium o godz. 9.30.

PROGRAM SEMINARIUM

Pt. Działalność innowacyjna w sektorze rolno-spożywczym

14 listopada 2018r.,

Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny, Płońsk

ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk

 9.30 – 10.00    Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15  Powitanie uczestników, wprowadzenie

10.15 – 11.15  Innowacje w sektorze rolno- spożywczym:

  • rodzaje i źródła innowacji,

  • dobre praktyki wskazania innowacji,

  • trendy innowacyjne w sektorze rolno- spożywczym.

11.15 – 12.15  Dostępne rozwiązania innowacji- oferta nauki

Finansowanie projektów innowacyjnych

12:15 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 13.45  Możliwość produkcji i wykorzystania roślin nieżywnościowych oraz pozostałości
roślinnych na cele przemysłowe - BioWarmia Bioenergia i Biosurowce

13.45 – 14.00  Przerwa kawowa

14.00 – 15.00 Możliwość produkcji i wykorzystania roślin nieżywnościowych oraz pozostałości roślinnych na cele przemysłowe - cd.

15.00        Lunch

Więcej informacji na stronie Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego w Płońsku.