3B partnerem w projekcie PANACEA

logo.graphics.jpg

Projekt PANACEA ma na celu rozpowszechnianie bliskich praktyce przypadków dotyczących zastosowania roślin nieżywnościowych oraz współpracy między środowiskami badawczymi, przemysłowymi i rolnikami, w celu zwiększenia udziału upraw roślin nieżywnościowych w Europejskiej Strategii na rzecz biogospodarki. 3B jest jedynym polskim partnerem biorącym udział w projekcie, którego celem jest:

  • Opracowanie i rozpowszechnianie wyników naukowych w praktyce w zakresie zrównoważonej produkcji roślin nieżywnościowych (RNŻ).
  • Analiza i wniesienie wkładu w rolę, jaką RNŻ może odegrać w ODNOWIE OBSZARÓW WIEJSKICH Europy, biorąc pod uwagę potrzeby i zainteresowania przemysłu rolnego i przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego.
  • Kreowanie interaktywnych WIELOPODMIOTOWYCH SPOŁECZNOŚCI w 10 krajach, angażując szeroki wachlarz podmiotów z branży naukowej, przemysłowej i rolniczej, które ułatwią rozpowszechnianie praktycznych rozwiązań RNŻ oraz wychwytywanie i rozpowszechnianie innowacyjnych pomysłów.
  • Prowadzenie SZKOLEŃ dla rolników, agronomom/doradcom i studentom rolnictwa w zakresie praktycznej wiedzy na temat konkretnych łańcuchów wartości RNŻ.
  • Opracowanie internetowej PLATFORMY PANACEA, oferującej usługi rolnikom, agronomom, doradcom i branżom opartym na surowcach pochodzenia biologicznego.

 Więcej informacji na stronie http://www.panacea-h2020.eu. Wkrótce rónież w języku polskim!