Dzień demonstracyjny w biogazowni rolniczej

Logo Panacea.vertical.jpg

W Polsce jest 97 biogazowni rolniczych oraz 11 mikroinstalacji wytwarzających biogaz z substratów pochodzenia rolniczego. Substraty w nich wykorzystywane to między innymi również rośliny nieżywnościowe.

W dniu 12 marca 2019 r. 35 osób, w tym: młodzi rolnicy, doradcy rolni oraz nauczyciele, miało możliwość zapoznania się z budową i zasadami funkcjonowania biogazowni Ośrodka Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. „Gajewo”, baza Tragamin. Biogazownia o mocy 0,8 MW funkcjonuje od 2014 roku. Substraty w niej wykorzystywane pochodzą w większości z własnego gospodarstwa i są to: obornik bydlęcy, gnojowica bydlęca i kiszonka z kukurydzy. Ponadto od dostawców zewnętrznych pozyskiwana jest sianokiszonka z traw i różne pozostałości rolnicze oraz przemysłu rolno-spożywczego.

Wyprodukowana energia elektryczna przeznaczana jest na potrzeby biogazowni i gospodarstwa rolnego, a duże nadwyżki sprzedawane są do sieci elektroenergetycznej. Wytworzone ciepło przeznaczane jest głównie do podgrzewania komór fermentacyjnych. Poferment jest wykorzystywany do nawożenia roślin uprawianych w gospodarstwie. Może być on również suszony i sprzedawany jako nawóz organiczny.

Dziękujemy Panom Krzysztofowi Tomasikowi (prezesowi zarządu) oraz Andrzejowi Pogońskiemu (kierownikowi biogazowni) za możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem instalacji. Ponadto dziękujemy Panu Adamowi Kopeciowi oraz Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego, oddział w Starym Polu za wsparcie w organizacji tego wydarzenia.

IMG_8161.JPG